+36 70 413 9623 info@mentortraining.hu

Belső képzési rendszer

​Az általunk kiépített belső képzési rendszer lényege egy merőben gyakorlatias új nézőpont, és a hatékony tudásátadás eszközeinek alkalmazása a munkában, és ennek megtanítása. Azaz nem egy új „elméleti divatirányzat”, ami felesleges papírhalmozással jár.

Cél: Kiépíteni a cégben egy önállóan működő HATÉKONY belső képzési rendszert, amiben a kiképzett mentorok képesek a cég munkafolyamataira professzionális  oktatóanyagokat írni, és az alapján hatékonyan be tudják tanítani a munkatársakat.

Forma: A teljes rendszer kiépítését 5 modulban valósítjuk meg céges belső képzés és konzultáció keretében, előre egyeztetett ütemezésben. A legtöbb modul csak a mentorokat érinti. Kisebb létszámú cégeknél néhány modult érdemes lehet nyílt tréningen elvégezni, de a gyakorlati részeket a speciális cégre szabás miatt ekkor is csak a belső helyszínen lehet megvalósítani.

Előfeltétel: A képzésen való részvételnek előfeltétele nincs.

Képzési idő: A teljes rendszer oktatási ideje a mentorok számára: 8 nap (8 x 8 óra), előzetesen egyeztetett időbeosztással. A többi munkatársat érintő Alapképzés 2 nap (2 x 8 óra).

Leírás: A program keretében modulonként építjük ki a cégben a belső képzési rendszert, és az adott cég működéséhez igazított ütemezéssel haladunk lépésről lépésre. A hangsúly mindvégig a hatékony munkavégzésen van.

Minden modulnak már önmagában azonnali gyakorlati haszna van a munkában is. A belső mentorok a meglévő munkatársakból a vezető által kiválasztott személyek lesznek. Ők a program végére képesek lesznek arra, hogy a legértékesebb munkatársak (főként vezetők és speciális ismeretekkel rendelkező kollégák) fejében lévő tudásból olyan rendszerezett tudásanyagokat állítsanak össze, amiből a többi, vagy újabb munkatársak is nagyon gyorsan kiképezhetők egyes munkafolyamatok pontos, hatékony végzésére.

Első lépésben az alaptréningen (1. modul) a munkatársak megértik és meg is tapasztalják, hogy van olyan módszer, amivel bármit meg lehet tanulni, amit csak akarnak, és ez még szórakoztató is lehet. A képzés fellazítja az új dolgokkal szembeni ellenállást, merevséget, megnöveli az együttműködési hajlandóságot.

A következő lépésekben a mentornak kiválasztott munkatársakat képezzük tovább. A 2. modulban megtörténik a cég kulcsfontosságú munkafolyamatainak kiválasztása, majd a mentorok megtanulják, hogy mitől hatékony egy oktatóanyag, és hogy hogyan tudnak ők maguk is ilyet létrehozni. Ezután azonnal el is kezdik az első céges munkafolyamatok oktatóanyagainak megírását. A 3. modulban megtanulnak hatékonyan oktatni, az oktatásnál előkerülő problémás emberi helyzeteket megfelelően kezelni. A 4. modulban elvégzik első oktatásukat a korábban elkészített anyagból „élesben”. Az 5. modulban kapják meg a minősített mentori címet a megfelelően megírt oktatóanyagok és sikeresen elvégzett képzések tanúsítása után.

A képzések, a tudásanyag összegyűjtése és rendszerezett leírása az első időkben befektetéssel jár ugyan, de ez jellemzően nem a vezetőket terheli, és hosszútávon az írásban rögzített anyagok, a könnyen átadható pontos, gyors betanítás, a cég vezetőinek a válláról hatalmas terheket vesz le. A munkatársak számára nélkülözhetetlen rengeteg információ, ami jellemzően most a vezetők és kulcspozícióban lévő munkatársak fejében van, lépésenként jól áttekinthető és könnyen alkalmazható írott anyaggá formálódik, és ezután a vezetők zaklatása nélkül is hozzáfér az, akinek szüksége van rá. A vezetők végre a jövővel, tervezéssel, az igazi vezetői feladatokkal tudnak foglalkozni, ami nyilvánvalóan a cég sikerességét növeli. A rendszer hozadéka az is, hogy a kulcsemberek, akik eddig pótolhatatlanok voltak, ezután helyettesíthetők leszek. Ez a cég számára nagy megkönnyebbülés, hiszen nem az egyes embereken fog múlni egy teljes cég teljesítménye.

Az a vállalat, amely rendelkezik az általunk kínált belső képzési rendszerrel, jelenleg az új munkatársak beállításánál azonnali alapon érzékeli ennek előnyét. De ennél valójában sokkal többet adunk! Egy új technológia bevezetésénél, egy új termékre átállásnál hatalmas előnyhöz jut, akinél működik a rendszerünk. A munkatársak átképzése, betanítása nagyon gyorssá, pontossá és standarddá válik, ill. a rendszerünkkel megvalósítható hatékony betanítás eredményeként a vállalkozás gyorsan tud reagálni az új piaci igényekre, és az így szerzett rugalmasság miatt cége stabilitását hosszútávon is meg tudja tartani. A multinacionális cégek nagy térhódításának egyik „titka” az írott „know-how”, ami alapján a tevékenység könnyen, pontosan és bármennyiszer másolható, és a munkatársak személyétől függetlenül biztosítja a megfelelő sztenderd folyamatokat. Ennek elérése most az Ön számára is lehetővé válik.

Eredmény:

 • Csökken a vezetők és kulcsemberek vállát nyomó teher, a kulcsemberek helyettesíthetőkké válnak.
 • Létrejön az írott céges tudásanyag (know-how).
 • Standardizálódnak a folyamatok.
 • Felgyorsul a betanítás, átképzés, továbbképzés.
 • A profi betanítás az új emberekben is bizalmat kelt, így a fluktuációra is kihat.
 • A meglévő munkatársak számára élvezetesen építi fel a fejlődés iránti igényt, megnő a megértésük, nyitottabbakká válnak az újra, és erősödik az elkötelezettségük a cég felé.
 • A vezetők a jövőre, tervezésre tudnak koncentrálni.
 • A változásokra való reagálás gyorsabb, így a piaci igények követése felgyorsul.
 • A cég a stabilitását a rugalmasság miatt hosszútávon meg tudja tartani.
 • Növeli a meglévő dolgozók hatékonyságát, csökkenti a selejteket.
 • Növeli az együttműködést, egymás megértését és a csapatszellemet.
 • Könnyen növekedési pályára állhat a cég a vezetők szándéka szerinti mértékben, hiszen a funkciók könnyen sokszorozhatók, így kiépíti a folyamatos fejlődés alapjait.

A rendszer nem váltja ki az emberi alkotó képzeletet, kreativitást, hajtóerőt, ami valójában előre viszi a cégeket, viszont felgyorsítja az új információk megértését, és azzal való gondolkozást. Lehetővé teszi, hogy a már kigondolt, letesztelt, automatizmusba áttehető lépések gyorsan precízen sokszorozódhassanak.

Ha cégét növekedési pályára kívánja állítani, vagy csak stabilizálni akarja, esetleg magasabb áron akarja eladni, akkor tudunk önnek segíteni.

A rendszer kiépítésének lépései

Előkészítés: A vezető felkészítése a rendszerre, a szempontok megadása a mentorjelöltek kiválasztásához (írásos anyag, telefonos vagy személyes konzultáció).

1. modul: Hatékonyság a munkában alaptréning 2 nap (2 x 8 óra)

Előfeltétel: nincs

Kinek javasolt: Minden munkatárs számára javasoljuk, mert nagyon megnöveli az együttműködési hajlandóságot. A mentornak kiválasztott munkatársak számára ez a további képzések előfeltétele, ezért célszerű az első csoportban elvégezniük a modult. A modul a cég munkatársainak létszámától függően több alkalommal (20 fős csoportokban) kerül szolgáltatásra.

Cél: A munkatársakat képessé tenni az új információk hatékony befogadására.

Eredmény: A munkatársak

 • megértik, és megtanulják pontosan követni a munkafolyamatok lépéseit,
 • tudják, hogy mit csináljanak, ha elakadnak egy új ismeret megszerzésekor,
 • megismerik a tanulási törvényszerűségeket, és megértik, hogy annak használata hogyan segíti őket a sikeres munkavégzésben,
 • képessé válnak a rendszer szerint megírt anyagot ellenőrzőlapról önálló haladással hatékonyan megtanulni és alkalmazni,
 • nyitottabbá válnak a fejlődésre, tanulásra, a kollégákkal, céggel való együttműködésre.
2. modul: Hogyan írjunk tökéletes oktatóanyagot? 2 nap (2 x 8 óra)

Előfeltétel: Hatékonyság a munkában alaptréning

Résztvevők: Mentorjelöltek (2-8 fő)

Cél: A mentorokat kiképezni profi anyag- és ellenőrzőlap-írókká.

Eredmény: A mentorok

 • megértik, hogy miből és hogyan épül fel egy profi oktatóanyag,
 • képesek összeállítani profi oktatóanyagokat a saját cégük folyamataira,
 • képesek hatékony ellenőrzőlapokat írni az oktatáshoz,
 • a cég kulcsfolyamatai megnevezve és megírásuk felelősökhöz delegálva,
 • néhány munkafolyamatra elkészített 1-4 db kész oktatóanyag és ellenőrzőlap.
3. modul: Hogyan oktassunk hatékonyan? 2 nap (2 x 8 óra)

Előfeltétel: Hogyan írjunk tökéletes oktatóanyagot? tréning

Résztvevők: Mentorjelöltek (2-8 fő)

Cél: A mentorokat kiképezni profi oktatókká.

Eredmény: A mentorok

 • képesek 100%-os hatékonysággal végigvinni a munkatársakat a céges munkafolyamatokhoz készített ellenőrzőlapos képzési anyagokon;
 • kommunikációs szintjük megnő, ezért képesek jobban kezelni az oktatás közben felmerülő problémás helyzeteket is;
 • határozottabban, könnyedebben és pontosabban tudnak irányítani embereket.
4. modul: Gyakornokság 1 nap (1 x 8 óra)

Előfeltétel: Hogyan oktassunk hatékonyan? tréning

Résztvevők: Mentorok (2-8 fő)

Cél: A mentorok stabilizálása abban, hogy önállóan is képesek a gyakorlatban elvégezni az oktatást a rendszer alapján megírt ellenőrzőlapos oktatóanyag alapján.

Eredmény:

 • Gyakorlatban kipróbált, átvizsgált és korrigált oktatóanyagok és ellenőrzőlapok, amelyek a kívánt eredményt hozzák.
 • Korrigált mentorok, akik sikeresen, önállóan elvégeztek egy „vizsga”-betanítást és a továbbiakban képesek önállóan élesben is használni a tudásukat.
5. modul: Minőségbiztosítás 1 nap (1 x 8 óra)

A gyakornokság után a mentorok önállóan dolgoznak tovább az oktatóanyagok megírásán, és a megírt anyagokról végzik a belső betanításokat. Ebben az időszakban kontrollt és  konzultációs segítséget nyújtunk a mentoroknak ahhoz, hogy elérjék a kitűzött célt.

Előfeltétel: Az első 4 modul kész, a kijelölt kulcsfolyamatokra elkészültek az ellenőrzőlapos oktatóanyagok, a minősítésre váró mentorok önállóan megírtak több oktatóanyagot és elvégeztek több betanítást.

Cél: A rendszer elemeinek átvizsgálása (mentorok, anyagok, gyakorlat) és ha szükséges, korrekció. Az eredmények elismerése, a rendszer kiépítésének tanúsítása.

Eredmény:

 • Minden első körben kijelölt folyamatra elkészült a 100%-os hatékonyságnak megfelelő minőségű oktatóanyag és ellenőrzőlap.
 • Leellenőrzött, szükség szerint korrigált rendszer, anyagok és mentorok.
 • A belső képzési rendszer további önálló működésre kész.

Milyen változásokat hozott ügyfeleink számára a Mentor Training program?

„A programnak az az erőssége, hogy gyakorlati példákat, gyakorlati eszközöket alkalmaz. Maximálisan, sőt talán túlszárnyalva az elvárásokat, a várakozásokat, maximálisan megkaptuk azt a szolgáltatást, amire így igény volt jelenleg a termelésben és a cégben ezen a területen.”A programnak az az erőssége, hogy gyakorlati példákat, gyakorlati eszközöket alkalmaz.

„Nem jutnak el hozzánk, a vezetőséghez, a kisebb fennakadások, hanem ott helyben lekezelik.

Az újonnan felvett kollégák gyorsabban be tudnak kapcsolódni a termelési folyamotokba. Eddig több hét volt az az időami helyismerettel, munkaismerettel, munkafolyamat ismerettel, alapvető technológiai ismerettel rendelkeztek, ez most lecsökkent néhány napraNálunk most a céges tapasztalat az, hogy 5-6 nap alatt végzik el az alapképzést. És tényleg az 5. nap végére már olyan szinten tudják a feladatokat végezni, mint aki ott dolgozik több hónapja. Úgyhogy ezt bátran ajánlom minden egyes cégvezetőnek, hogy alkalmazza és használja.

Sokkal kevesebb a meghibásodás az üzemben, sokkal kevesebb a probléma, kevesebb a fennakadás. Érezhetően javult a kommunikáció, kevesebb a fönnakadásÍgy van egy állandóan kézben tartott, karbantartott, céges tudásanyag, ami már nemcsak a kollégáknak van meg a fejében, nagymértékben csökkent a cég veszélyeztetettsége.

Úgyhogy nagyon tudom javasolni ezt a programot minden egyes olyan munkahelyen, ahol valamilyen munkafolyamatot, valamilyen technológiát kell elsajátítani egy kollégának.”

(Barta Attila, cégvezető, Florin Zrt.)

A Florin Zrt.-ben kiépített belső képzési rendszerről készült egy esettanulmány, amelyből további információkat tudhat meg a kiépítéséről és az eredményekről. A tanulmány elérhető itt: Esettanulmány Florin Zrt.

Lerövidült az új dolgozók beilleszkedési ideje. (Előtte: Az újonnan belépő dolgozók a szóbeli tájékoztatás ellenére sem ismerik a céget: nem tudják sem a kötelességeiket, sem a jogaikat, és emiatt lassabban illeszkednek be a csapatba. Gyakran azt állítják, hogy ők erről még semmit sem hallottak. Pl. nem tudják, mi merre található a cégen belül.)

Jelentősen csökkent a céges szabályok megsértésének számai. Egymást figyelmeztetik, ha valamiben hibáznak.

Javult a más területen dolgozók egymás közötti megítélése.

Az új dolgozók szakmai alapismerete megnövekedett, így könnyebben megértik a kiadott szakmai utasítást. (Előtte: Új dolgozók nem tudták, hogy kihez fordulhatnak, ha problémájuk volt. Nem voltak tisztában a kötelességeikkel. Egymás munkáját nem tisztelték.)

Szervezettebben zajlik a munkavégzés. Jelentősen mérséklődött a zűrzavar. Kevesebb súrlódás van a posztokon lévők között.

A kiszállításnál a határidős csúszások drasztikusan lecsökkentek. Többnyire tudjuk tartani a kitűzött határidőket.

(Color-Pack Zrt.)

Tudja meg, hogy mit adhat Önnek és cégének ez a rendszer. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

 


teszt

Barta Attila, cégvezető (Florin Zrt.) Sokkal kevesebb a meghibásodás az üzemben, sokkal kevesebb a probléma, kevesebb a fennakadás. Az újonnan felvett kollegák gyorsabban be tudnak kapcsolódni a termelési folyamotokba.

Kecskeméti Anna, ügyvezető asszisztens (Florin Zrt.) Elsősorban azt emelném ki, hogy a termelési statisztikáink feljebb mentek.

Szabó István, személyzeti vezető (Color-Pack Zrt.) Szervezettebben zajlik a munkavégzés. Jelentősen mérséklődött a zűrzavar. Kevesebb súrlódás van a posztokon lévők között. A kiszállításnál a határidős csúszások drasztikusan lecsökkentek. Többnyire tudjuk tartani a kitűzött határidőket.